صنایع تولیدی آلوپات ::. اولین تولید کننده نردبانهای آلومینیومی و بالابر در ایران::.صنایع تولیدی آلوپات ::. اولین تولید کننده نردبانهای آلومینیومی و بالابر در ایران::.صنایع تولیدی آلوپات ::. اولین تولید کننده نردبانهای آلومینیومی و بالابر در ایران::.صنایع تولیدی آلوپات ::. اولین تولید کننده نردبانهای آلومینیومی و بالابر در ایران::.صنایع تولیدی آلوپات ::. اولین تولید کننده نردبانهای آلومینیومی و بالابر در ایران::.صنایع تولیدی آلوپات ::. اولین تولید کننده نردبانهای آلومینیومی و بالابر در ایران::.
آدرس: تبریز، جاده آذرشهر، نرسیده به نیروگاه حرارتی، صنایع آلوپات

تلفن دفتر: 4208512 , 5-4301424  -0411        تلفن کارخانه: 4301427-0411       همراه: 09143134296     فاکس:  4301426-0411 

Email: info@alupat.com

Copyright © 2008 ALUPAT Co. All rights reserved.
developed by I.P.T
وب سایت فارسی English Site