صنایع تولیدی آلوپات ::. اولین تولید کننده نردبانهای آلومینیومی و بالابر در ایران::.صنایع تولیدی آلوپات ::. اولین تولید کننده نردبانهای آلومینیومی و بالابر در ایران::.صنایع تولیدی آلوپات ::. اولین تولید کننده نردبانهای آلومینیومی و بالابر در ایران::.صنایع تولیدی آلوپات ::. اولین تولید کننده نردبانهای آلومینیومی و بالابر در ایران::.صنایع تولیدی آلوپات ::. اولین تولید کننده نردبانهای آلومینیومی و بالابر در ایران::.صنایع تولیدی آلوپات ::. اولین تولید کننده نردبانهای آلومینیومی و بالابر در ایران::.
آدرس: تبریز، جاده آذرشهر، نرسیده به نیروگاه حرارتی، صنایع آلوپات

تلفن دفتر: 34208511 , 5-34301424  -041        تلفن کارخانه: 34301427-041       همراه: 09143134296     فاکس:  34301427-041 

Email: info@alupat.com

developed by I.P.T
وب سایت فارسی English Site